Endüstri / Sanayi 4.0 Devrimi’nde 21. Yüzyıl Beceri Ve Yetkinlikleri

Teknolojide her geçen gün daha da hızlı bir şekilde gerçekleşen gelişmeler, daha önce sanayide yaşanan 3 devrimin ardından günümüzdeki 4. Endüstri/Sanayi (D)evrimini tetiklemiştir.
Endüstri/Sanayi 4.0 (D)evrimi sürecinde ‘Verimlilik’ artışının ötesinde; ‘Daha Yüksek Katma Değerli’, ‘Kendi Ekonomisini Yaratan’, ‘Değer Zincirlerini Kökten Değiştiren’ bir yapı öngörülmektedir.

Böyle bir yapı ise “Eğitim, Beceri ve Yetkinlikleri” bu yapıya uygun ‘Daha Nitelikli’ bir İş Gücü gerektirecektir.
Phoenix Üniversitesi (http://www.phoenix.edu/forward/careers/2012/09/what-skills-will-you-need-to-succeed-in-the-future.html) tarafından yapılan çalışmada;

“Başarılı 21. Yüzyıl Çalışanı İçin En Önemli 10 Yetkinlik” listesi şöyle belirlenmiş :

• Liderlik
• Birlikte çalışmak
• Uyum sağlayabilirlik
• İnovasyon
• Küresel vatandaşlık
• Kritik düşünce
• İletişim
• Üretkenlik ve hesap verebilirlik
• Bilgiye ulaşım, analiz ve sentez
• Girişimcilik

Yine yapılan çalışmada Birçok lise mezununun eksik olduğu alanlar:

• Hedef koyma
• Zaman yönetimi
• Planlama
• Yabancı Dil
• İletişim (okuma, yazma, dinleme, konuşma) yetkinlikleri
• Sunum teknikleri
• Grup çalışması
• Analiz ve sentez yetkinlikleri (ezber yerine)
• Problem çözme yetkinlikleri (çoktan seçmeli yerine)
• Uzun vadeli ödüllere odaklanma
• Bilişim teknolojileri ile yakınlık (oyun, arkadaşlık siteleri ve mesajlaşma ile kısıtlı)
• Dikkat süresi
• Uzun süreler için konsantre olabilme
• Araştırma yetkinlikleri (Google ile kısıtlı)
• Bilgiye ve öğrenmeye değer verme
• Arkadaşlara saygı (az) otoriteye saygı (fazla)
• Ödüller için gereken fedakarlıkları yapma (otomatik hak etme)
• Etik değerler (fikri mülkiyet hırsızlığı ve kopya)
• Sosyal ve çevresel bilinç
• Gerçek hayat deneyimi ve bilinci
• Hoşgörü (fikir farklılıkları, yapıcı tartışma kapasitesi)
• Uluslararası farkındalık (diğer ülke, kültür algısı-ön yargı, peşin hüküm)

olarak belirlenmiş.

Dolayısıyla 21. Yüzyıl dünyasında yerimizi alabilmemiz bu beceri ve yetkinlikleri geliştirmemize bağlı olacaktır.

Bir yorum yaz