Buraya slogan

Kişilerin kendilerini tanıması, farkındalık kazanması, problemlerini tanımlaması ve çözüm yolları üretmesi, kararlar alması, kapasitesini performansa çevirme becerisini geliştirmesi, çevresiyle uyumlu ve sağlıklı bir iletişim halinde olması ve kendini sürekli olarak geliştirmesi için; çevresi ile daha etkili davranışlar geliştirmesini sağlayıcı yönde, uyarıcı bir bilgilendirme, tutum ve davranışları ile gerçekleştirilen ve danışanın kendisini daha iyi hissetmesi ve kişisel doyum sağlayacak şekilde davranması amacına yönelik, karşılıklı etkileşim sürecinde verilen bir hizmettir.