Buraya Slogan

21. yüzyılda gereksinim duyulan becerilerin başında araştırma becerisi, eleştirel  düşünme ve bilgi edinme becerisini geliştirebilmek gelmektedir.

Değişen teknolojik gelişmeler karşısında yaşantısından sonuçlar çıkarmak, bilinçli kararlar vermek, bilgiyi yeni durumlara uygulamak, yeni bilgi üretip bu bilgiyi  paylaşırken verimli katılımda bulunmayı sağlayacak becerilerin Bireysel Gelişim çerçevesinde edinilmesini sağlayacak hizmetler sunulmaktadır.