Buraya Slogan Yazılabilir

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından ulusal meslek standardı kapsamında tanımlanan KOBİ Danışmanlığı (Seviye-6);  ilgili mevzuat, kalite normları ve hizmet prosedürleri çerçevesinde; KOBİ’lere sunulan danışmanlık hizmetinin hazırlık sürecini yürütme, KOBİ’lerin mevcut durumunu analiz ederek sorun alanlarını tespit etme, çözüm önerileri getirme, değişim ve/veya iyileştirme alanları için gerekli uygulama süreçlerini geliştirme ve yürütme, yönlendirme ve tavsiyede bulunma, sunulan hizmetin sürdürülebilirliğini sağlama, müşteri ilişkilerini yürütme, çalışmaları iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma önlemleri çerçevesinde sürdürme ve mesleki gelişimine ilişkin faaliyetlerde bulunma hizmetleri sunulmaktadır.